Ohrev vonkajších plôch


Raychem logo

Ohrev vonkajších plôch, chodníkov a nájazdov, resp. ich ochrana pred snehom a ľadom samoregulačnými a odporovými káblami.

ohrev vonkajsich ploch Raychem

Samoregulačný kábel EM2-XR  – je odolný a robustný samoregulačný vykurovací kábel pre jednoduché, rychlé a účinné vykurovanie príjazdových ciest pre ochranu pred snehom a ľadom. Samoregulačný kabel EM2-XR automaticky upravuje svoj výkon v závislosti na podmienkach okolia – produkuje väčší výkon v silných mrazoch a menší výkon v prípade mierneho mrazu. Je možné ho krátiť na potrebnú dĺžku na mieste inštalácie, čím poskytuje úplnú pružnosť pre inštalácie. Taktiež môže byť dodaný ako pripravená vykurovacia jednotka pre splnenie individuálnych požiadaviek Vášho projektu, vrátane vopred vyhotoveného zapojenia a napájecieho káblu (dĺžka v závislosti na požiadavke).

Použitie
  • Nájazdy a prístupové cesty na parkoviskách
  • Chodníky
  • Nakladacie prostory / distribučné centrá
  • Privádzacie dráhy na letisku a doky lietadiel

Minerálny odporový vykurovací kábel EM2-MI – je vykurovací kábel so stálym výkonom pre jednoduchú, rýchlu a účinnu ochranu vonkajších plôch a príjazdových ciest chrániaci pred snehom a ľadom.

Raychem elektricky ohrev

Vopred pripravený kábel EM2-MI je dodávaný vrátane studeného prívodu s dĺžkou 3 m na oboch koncoch vykurovacieho káblu, čím odpadá potreba vykonávať napojenie studených koncov na mieste inštalácie. Jednoducho vykurovací kábel nainštalujte na požadovanú plochu a studené prívody pripojte do spojovacej skrinky a riadiacej jednotky „Smart“. Ideálna ochrana vonkajších plôch pred snehom a ľadom aplikovaná priamo do asfaltu.

Použitie:
  • Určený špeciálne pre aplikácie s vysokou teplotou.
  • Výrobok je možné inštalovať priamo pod horúci liaty asfalt, pričom odolá aj vysokému tlaku pri valcovaní.

 

Odporový vykurovací kábel EM4-CW  – je vykurovací kábel so stálym výkonom pre jednoduché, rýchle a účinné vykurovanie príjazdových ciest chrániaci pred snehom a ľadom. Vopred pripravený ohrev vonkajsich ploch Raychem
kábel EM4-CW sa dodáva vrátane studeného pripojovacieho kábla s dĺžkou 4 m, čím zaniká potreba vykonávať elektroinštaláciu na mieste samotnej inštalaácie. Vykurovací kábel EM4-CW je určený pre aplikácie tam, kde je k dispozici trojfázové napájanie (400 V). Pre aplikácie s napájaním 230 V použite vykurovaciu rohož EM2-CW.

 

Použitie:
  • Ideálny pro plochy s nepravidelným tvarem.
  • Príjazdové cesty pre vozidlá a nakladacie plochy.
  • Núdzové východy – na údržbu únikových ciest vo voľnom a bezpečnom stave.
Na stiahnutie: